Organisatie

Hoe is de stichting SETU georganiseerd?

De ontwikkeling en het beheer van SETU-standaarden vraagt een permanente organisatie. Hoe zit deze organisatie in elkaar?

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van participerende bedrijven en is verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling en het beheer van de standaarden. Het bestuur neemt besluiten over de standaarden en het proces om tot de standaarden te komen. Leden van het bestuur worden voorgedragen en benoemd door het bestuur van de ABU. Een overzicht van het huidige bestuur vindt u hier.

Participanten

De bedrijven die in de SETU participeren zorgen voor de financiële grondslag. Dit kunnen uitzendondernemingen en inleners zijn. Zij vormen de basis voor het bestaansrecht van de SETU. Participanten kunnen zitting nemen in het bestuur en dragen actief bij aan de ontwikkeling van de standaarden via de werkgroepen. Op deze pagina vindt u meer informatie over participanten.

Abonnees

Softwareleveranciers en overige organisaties die gebruik maken van de SETU-standaard kunnen abonnee worden. Op uitnodiging van het bestuur kunnen zij deelnemen aan werkgroepen. Verder ontvangen zij hulp bij de implementatie van de standaard via onze helpdesk en blijven op de hoogte van de relevante ontwikkelingen via onze nieuwsbrief. Op deze pagina vindt u meer informatie over abonnees.

Werkgroepen

De werkgroepen zorgen voor de ontwikkeling en behandeling van wijzigingen op de standaarden. Werkgroepleden zijn afkomstig uit verschillende organisaties; participanten en abonnees.

TNO kennispartner

TNO is de onafhankelijke kennispartner van de SETU. Een vaste groep medewerkers adviseert het bestuur, begeleidt de werkgroepen en zorgt voor de juiste verslaglegging en documentatie die bij de standaarden hoort.

Werkwijze van SETU

In de SETU Werkwijze zijn afspraken procedures vastgelegd en hoe de verantwoordelijkheden binnen SETU zijn belegd. Mocht u het niet eens zijn met een besluit van het SETU-bestuur over de standaarden of over het proces om tot standaarden te komen, dan is het mogelijk bezwaar aan te tekenen. De te volgen bezwaarprocedure is door SETU vastgelegd.