De SETU-standaarden

Beschikbare standaarden

proces inhuur flexkrachten

De SETU-standaarden zijn voor het hele proces rond de inhuur van flexibele arbeidskrachten. De standaarden zijn kosteloos via de SETU-portal te downloaden en te gebruiken. Welke standaarden zijn er?

 • Vacancies: uitwisselen van vacatures.
 • CV: uitwisselen van cv’s.
 • Ordering and Selection: aanvragen, voorstellen en selecteren van arbeidskrachten.
 • Assignment: uitwisselen van plaatsingsgegevens.
 • Planning & Scheduling: gestandaardiseerde set berichtspecificaties.
 • Reporting Time & Expenses: doorgeven van gewerkte uren en gemaakte onkosten.
 • Invoicing: facturatie van geleverde inzet en gemaakte kosten.
 • Transmission & Security: transport van SETU-berichten.

Welke informatie staat er in de standaarden?

Elke SETU-standaard richt zich op een specifiek deel van het proces rond de inhuur. Iedere standaard bevat de volgende onderdelen:

 • De partijen (rollen) die bij de uitwisseling betrokken zijn.
 • Een eenduidige beschrijving van de betekenis van informatie die wordt uitgewisseld.
 • Activiteiten die worden uitgevoerd door de verschillende partijen, met een beschrijving van de berichtuitwisseling.
 • Berichtbeschrijvingen waarin is vastgelegd welke velden de verschillende berichten bevatten.
 • Vertaling van berichtbeschrijvingen naar XML en JSON berichten die applicaties geautomatiseerd kunnen verwerken.
 • Voorbeeldberichten.
 • API specificaties.

Ga naar de SETU-portal om meer (technisch) inzicht te krijgen in de standaarden en om ze te downloaden.

Internationale standaarden

De SETU-standaarden volgen internationale standaarden en voldoen hieraan. Maar ze worden specifiek gemaakt voor de situatie in Nederland. De meeste SETU-standaarden volgen de standaarden van HR Open. Dit is een internationale organisatie die standaarden ontwikkelt voor informatie die gerelateerd is aan Human Resources. De SETU participeert in HR Open Standards om te zorgen dat de belangen van Nederlandse gebruikers goed behartigd worden. De 2.0 versie van de SETU-factuurstandaard volgt de factuurstandaard van de Universal Business Language (UBL).