Wat is de SETU

Wat is de SETU?

Net als in de meeste branches, worden ook in de branche voor flexibele arbeid processen steeds meer gedigitaliseerd. Digitalisering speelt met name een belangrijke rol in de proces- en kostenoptimalisatie. De uitdaging bij het digitaliseren van processen is om alle systemen en data in goede harmonie met elkaar te laten communiceren. Vooral wanneer systemen de communicatie naar externe partijen faciliteren. Aanbieders (uitzendbureaus) en afnemers (inleners) van flexibele arbeidskrachten gebruiken vaak verschillende pakketten en systemen. Om ervoor te zorgen dat deze systemen onderling toch moeiteloos communiceren en dezelfde taal spreken, is er de SETU. De SETU is de organisatie die in Nederland zorgt voor standaardisatie van het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen partijen in de flexbranche.

Waarom standaardisatie van elektronisch berichtenverkeer?

Om de flexbranche goed te faciliteren bij de standaardisatie van elektronisch berichtenverkeer, is in 2007 op initiatief van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) de stichting SETU opgericht. Digitalisering van werkprocessen zorgt voor kostenbesparing, reductie van handmatige fouten en snellere verwerking van gegevens. Data is direct beschikbaar in geautomatiseerde systemen.

De SETU-standaarden zijn ontwikkeld door de grote uitzendorganisaties en zijn de Nederlandse implementatie van de internationale HR-Open standaard.

De SETU is:

  • verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van open standaarden. De SETU zorgt dat standaarden aansluiten bij de behoeftes van gebruikers en biedt daarvoor ook ondersteuning.
  • not-for-profit: alle bijdragen worden besteed aan ontwikkeling, ondersteuning en promotie van de standaarden.

Voordelen standaardisatie:

  • De uit te wisselen data is voor iedere partner op dezelfde manier beschikbaar.
  • Er zijn snellere implementatietrajecten mogelijk met meerdere partners.
  • De integratiekosten zijn eenmalig omdat altijd dezelfde berichten worden uitgewisseld.