Word participant of abonnee

Waarom participeren of abonneren? 

Wilt u, naast het gebruik van de standaarden, actief bijdragen aan de (door-)ontwikkeling ervan? Wilt u dat de standaarden aansluiten bij de wensen en eisen van uw organisatie? Dan kunt u participant of abonnee worden.

Afnemers en aanbieders van flexibele arbeid komen in aanmerking voor deelname als participant. Leveranciers komen in aanmerking voor een abonnement.

De voordelen voor participanten:

  • Gebruik van het SETU-beeldmerk.
  • Participeren in de werkgroepen waar de standaarden worden ontwikkeld.
  • Wensen en eisen inbrengen via de website en werkgroepen.
  • Gebruikmaken van een (kennis-)netwerk van partijen die werken met de standaard.

De voordelen voor abonnees:

  • Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen via de nieuwsbrief.
  • Ondersteuning van onze helpdesk bij vragen in de praktijk.
  • Incidenteel participeren in de werkgroepen waar de standaard wordt ontwikkeld (op uitnodiging).

Aanmelden

Meld u aan door het formulier hieronder te downloaden, in te vullen en op te sturen naar:

SETU
t.a.v. mevrouw Th.J.B.M. (Dorine) Schaefers
Postbus 144
1170 AC Badhoevedorp

Aanmeldingsformulier >>
Statuten >>, Huishoudelijk reglement >> (bijlagen bij het aanmeldingsformulier)

Tarieven 2022

Bij aanmelding als participant wordt in het tarief onderscheid gemaakt naar omvang van de participerende werkmaatschappij. De jaarlijkse kosten voor participatie zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Organisatie
Omzet (miljoenen Euro) Tarief ABU-leden (Euro)
Tarief niet-ABU-leden (Euro)
Type 4 <25 1.198 2.396
Type 3 25 – 100 2.396 4.790
Type 2 100 – 350 5.990 11.980
Type 1 350+ 11.978 23.956

NB: Per holding is maximaal een bijdrage van 29.947 Euro verschuldigd.

De kosten voor een abonnement bedragen 2.993 Euro per jaar.