Statuten en Huishoudelijk Reglement

In de Statuten staat onder meer omschreven wat het doel van de SETU is, bepalingen m.b.t. het bestuur en de financiële verplichtingen van de SETU.

Download de Statuten van de SETU >>

Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen van aanvullende aard op de bepaling die in de Statuten staan. Zij voorzien in die zaken waarin de Statuten niet of niet uitputtend voorzien.

Download het Huishoudelijk Reglement >>