Voor wie

Voor wie is SETU?

Elke organisatie die te maken heeft met flexibele arbeidskrachten kan de SETU-standaarden gebruiken. Over het algemeen gaat het dan om de volgende partijen:

  • Aanbieders van flexibele arbeidskrachten (uitzendbureau, detacheringsorganisatie).
  • Afnemers van flexibele arbeidskrachten (de inlener).
  • Softwareleveranciers die producten leveren gericht op het registreren en afhandelen van alle mogelijke processen met betrekking tot flexibele arbeidskrachten (inkoopregistratie, hr-registratie, tijdregistratie en administratieve verwerking en planningsgegevens).

SETU verplicht voor (semi-)overheden

De Nederlandse overheid heeft het gebruik van de SETU-standaarden onderkend met een vermelding op de lijst van open standaarden: de Pas-toe-of-leg-uitlijst van het Forum Standaardisatie. Het gebruik van de standaard is hiermee verplicht gesteld voor alle overheden en (semi-) publieke instellingen.