SETU en de AVG

De SETU-standaarden faciliteren het uitwisselen van persoonsgegevens of gegevens die herleidbaar zijn naar de flexkracht. Wat is de impact van de AVG op gegevensuitwisseling volgens SETU-gegevensstandaarden?

In het document SETU en de AVG vindt u een toelichting hierop voor verwerkingsverantwoordelijken (uitzendbureaus en opdrachtgevers) en derden (softwareleveranciers). In de impactanalyse is in kaart gebracht welke gegevenselementen persoonsgegevens bevatten en welke elementen aandachtspunten zijn. Deze praktische bijsluiter heeft als doel u te helpen bij het beantwoorden van SETU-vraagstukken rondom privacy en de AVG.

Download het document SETU en de AVG >>