Terugkijken webinar ‘Deep Dive Planning: van HR Open model tot API-specificaties’ 16 november 2023

Terugkijken webinar ‘Deep Dive Planning: van HR Open model tot API-specificaties’ 16 november 2023

Welke processen ondersteunen de nieuwe SETU planningsberichten? Hoe zijn de berichten tot stand gekomen? En welke nieuwe mogelijkheden bieden de planningsberichten voor de SETU en haar gebruikers? Bent u benieuwd? Kijk nu het SETU-webinar ‘Deep Dive Planning: van HR Open model tot API-specificaties’ gratis terug.

Deze zomer heeft de SETU met haar partners de nieuwe “Standard for Planning and Scheduling” gelanceerd. De standaard omvat een gestandaardiseerde set berichtspecificaties, ontwikkeld voor het eenvoudig uitwisselen van planningsgegevens tussen backofficesoftware van uitzenders en plansystemen, evenals tussen verschillende plansystemen onderling. Met de standaard biedt de SETU een oplossing voor de vele maatwerkkoppelingen die uitzendpartijen nu onderhouden om te communiceren met planningssystemen. Het gebruik van de nieuwe standaard maakt integraties herbruikbaar en resulteert daardoor in minder kosten, fouten en benodigde inzet voor het realiseren van (nieuwe) koppelingen met planningspakketten. De drie verschillende planningsberichten en de ondersteunde processen worden in dit webinar toegelicht.

De SETU planningsberichten zijn de eerste SETU-standaarden die zijn ontwikkeld op basis van de laatste versie van de internationale HR Open standaard. De SETU is voornemens in 2024 ook haar andere standaarden te upgraden naar de nieuwste versie van het onderliggende HR Open model. Met dit webinar bieden wij een inkijkje in hoe het ontwikkelproces voor de planningsberichten verliep, en tevens hoe met dit proces ook de andere SETU-standaarden van een update kunnen worden voorzien. We gaan in op het hergebruik van de onderliggende HR Open standaard, de benodigde toevoegingen vanuit de eigen SETU-context, het ‘bij elkaar klikken’ van het bericht, en het opstellen van de technische artefacten en API-specificaties.

DOWNLOAD HIER DE PRESENTATIE

Terug naar overzicht