Terugblik op SETU Connects 7 maart 2024

Terugblik op SETU Connects 7 maart 2024

Donderdag 7 maart vond hét jaarlijkse SETU Connects evenement plaats in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst kwamen ruim vijftig SETU-leden bij elkaar en verkenden we gezamenlijk met uitzenders, inleners, softwareleveranciers en andere geïnteresseerden de ontwikkelingen, meerwaarde en kansen van de SETU.

Oud-secretaris van de SETU, Jessica de Kuiper, begeleidde de inspirerende middag. Namens het huidige SETU bestuur nam Martin Dijkink de aanwezigen mee in het onlangs opgestelde SETU Manifest waarin de SETU haar strategie voor de periode tot en met 2028 heeft uitgewerkt. Dit manifest is mede opgesteld op basis van input verkregen tijdens het laatste SETU Connects event eind 2022. Het manifest bevat zeven kernbeginselen waaronder het hebben van een gemeenschappelijke taal als basis, agile werken en aanjager zijn van keteninnovaties. Martin constateert dat in de laatste anderhalf jaar de SETU veel zaken heeft kunnen oppakken en met dit manifest daar de komende jaren op door wil bouwen.


SETU Standard for Planning & Scheduling

Om dieper in te gaan op de meest recente SETU ontwikkelingen, nam SETU- adviseur Linda Oosterheert de deelnemers verder mee in de nieuwe SETU Standard for Planning & Scheduling en de modernisering van de SETU-standaarden in 2024. De SETU planningsberichten zijn verleden jaar opgesteld naar aanleiding van de standaardisatiebehoefte vanuit SETU-leden. Bij de ontwikkeling sloten ook nieuwe partijen zoals leveranciers van planningspakketten aan.

Het moderniseren van de huidige SETU-standaarden naar een nieuwe 2.0 versie vindt gedurende dit jaar plaats. Hierbij streven we naar modernere standaarden, waarbij veelvuldig gebruikt wordt gemaakt van herbruikbare bouwblokken uit de internationale HR Open standaard. De nieuwe 2.0 versies zullen naast XML ook in JSON beschikbaar komen en worden voorzien van REST API specificaties. Verder zal de werkgroep Trends & Ontwikkelingen het komende jaar de impact van de nieuwe Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) voor de SETU onder de loep nemen en gaat de nieuwe werkgroep Adoptie & Communicatie van start.

De belofte van Self Sovereign Identity

Alexander van den Wall Bake, Business Consultant Self Sovereign Identity (SSI) bij TNO, nam de SETU-community tijdens een inspirerende presentatie mee in de mogelijkheden en ontwikkelingen rondom de digitale identiteit. De reis ging van de middeleeuwen naar de huidige 4e industriële revolutie waarin informatie ook digitaal uitgegeven kan worden door middel van een digitale portemonnee, de zogenoemde wallet.

Momenteel is het bijvoorbeeld een grote klus om als ontvangende partij in de uitzendsector voor paspoorten en diploma’s van flexkrachten te verifiëren of de informatie klopt. SSI-technologie kan de processen rondom het verifiëren van paspoorten en diploma’s optimaliseren, waarbij alleen noodzakelijke gegevens digitaal worden uitgewisseld en betrouwbaarheid van de gegevens gegarandeerd is. Zeer recent is bekend geworden dat alle Europese overheden verplicht zijn om over twee jaar authenticatie op basis van SSI-technologie te ondersteunen. Hieronder vallen onder andere het educatiedomein omtrent onboarding en life long learning. Een uitgelezen mogelijkheid dus voor de uitzendsector en de SETU om op deze ontwikkelingen in te zetten.

Tafel sessies:  Inkoop/VMS en Mid- en Backoffice software leveranciers

In het tweede deel van de middag stonden er twee ronde tafel sessies op het programma. Tijdens de ronde tafel Inkoop/VMS is besproken hoe de SETU van toegevoegde waarde kan zijn voor Inkoop/VMS-systemen en hoe ze elkaar kunnen versterken. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer de volledige integratie van de keten, de omgang met correcties op berichten, en nieuwe standaarden voor de SETU. De belangrijkste conclusie was dat het essentieel is om de SETU-standaarden zo te positioneren dat de daarachter liggende businesscase duidelijk naar voren komt.

De andere ronde tafel sessie was gericht op Mid- en Back-office software leveranciers. Er kwam een levendige discussie op gang waarbij ervaringen werden gedeeld omtrent integraties van systemen, het toepassen van nieuwe technische ontwikkelingen zoals AI, en hoe kleinere, MKB-partijen aan te sluiten. Daarbij kwam duidelijk een spanningsveld naar voren tussen enerzijds de inhoud en grootte van uitgewisselde gegevens en anderzijds de (inter)nationale adoptie van de standaard. Ook werden er ideeën uitgewisseld voor mogelijke ondersteuning bij implementaties en de mogelijkheden voor nieuwe koppelvlakken.

Parallel aan beide ronde tafel sessies maakten aanwezigen die minder bekend waren met de SETU in een aparte sessie kennis met de SETU, haar standaarden en haar organisatie. De middag werd plenair afgesloten waarbij de inzichten uit de verschillende sessies met elkaar werden gedeeld. De SETU kijkt terug op een zeer geslaagde middag!


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de SETU? Meld u dan aan voor de SETU nieuwsbrief of volg de SETU op LinkedIn. Middels de volgende link kunt u de Presentatie van het afgelopen SETU Connects event terugkijken:

📎 SETU Connects presentatie 7 maart 2024

Terug naar overzicht