SETU standaarden krijgen upgrade in 2024

SETU standaarden krijgen upgrade in 2024

De SETU streeft ernaar om met haar standaarden uitzendbureaus, inleners en HR-softwareleveranciers in staat te stellen om digitale integratie-uitdagingen op een moderne, flexibele en kostenefficiënte manier op te lossen. In 2024 gaat de SETU daartoe haar standaarden moderniseren en brengen we voor bijna alle SETU-standaarden een 2.0 versie uit.

De 2.0 versies van de standaarden zullen worden opgebouwd op basis van een gestandaardiseerde SETU-taal, waarin concepten en relaties met bijbehorende terminologie en definities zijn vastgelegd. Deze SETU-taal biedt dus bouwblokken om berichten uit samen te stellen. De SETU hergebruikt voor haar SETU-taal zoveel als mogelijk de terminologie en datadefinities van de nieuwste versie van de standaarden van HR Open.

Niet alleen zullen de huidige berichten voor veelgebruikte en generieke integratievraagstukken worden vernieuwd. De SETU wil het met deze ontwikkeling ook mogelijk maken dat leden onderling, één op één of in kleinere groepen, zelf initiatief nemen en uitwerking doen van nieuwe berichten. Zo kan er sneller ingespeeld worden op nieuwe vraagstukken. Als hierbij de SETU-taal als basis gebruikt wordt, is er nog steeds sprake van standaardisatie.

De berichten die in 2024 van een nieuwe 2.0 versie worden voorzien zijn:

  • StaffingOrder
  • HumanResource
  • Assignment
  • Timecard

De update van de Vacancy standaard staat gepland voor 2025. Een update van de Invoice en de CV staan nog niet gepland, aangezien de Invoice momenteel al een 2.0 versie kent gebaseerd op de gangbare Europese en Nederlandse standaard voor e-facturatie en de CV nog een 0.9 versie is.

Onderdeel van deze vernieuwing is dat voor elk bericht naast een uitwerking in XML ook een uitwerking in JSON beschikbaar komt. Daarnaast zullen wij mogelijk maken dat de berichten via REST API’s kunnen worden uitgewisseld. Er wordt begeleidende documentatie beschikbaar gesteld waarin de gebruiksprocessen worden omschreven. Tevens zal er een mapping beschikbaar komen tussen de nieuwe 2.0 versie en de laatste 1.x versie van de standaarden om de overstap voor SETU-gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken.

De gemoderniseerde SETU-standaarden worden naar verwachting in het laatste kwartaal van 2024 aangeboden voor publieke consultatie en uitgerold.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe versies wordt er een aparte werkgroep opgericht. Hierin nemen SETU-leden deel met technische kennis van de standaarden, die de ontwikkeling reviewen en bijsturen. SETU-leden die in aanmerking komen voor deelname aan de werkgroep ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan hier aan voor de SETU nieuwsbrief.

Terug naar overzicht