SETU heeft predicaat uitstekend beheer

SETU heeft predicaat uitstekend beheer

Het Forum Standaardisatie heeft zo veel vertrouwen in het beheer van de SETU-standaard uitgesproken, dat het predicaat ‘uitstekend beheer’ is toegekend.

De SETU staat sinds 2009 op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie. Dit betekent dat organisaties in de publieke sector verplicht zijn om voor digitale gegevensuitwisseling de standaarden van deze lijst te gebruiken. Een standaard komt niet zomaar op de lijst maar moet aan een aantal criteria voldoen. Zo moet het een aantoonbare meerwaarde hebben in sectoroverstijgende gegevensuitwisseling. Het beheerproces moet voldoende transparant en open zijn. En er moet draagvlak voor de standaard bestaan bij de Nederlandse overheid. Als er nieuwe versies van de standaard komen, moeten die altijd opnieuw getoetst worden.

Met het predicaat ‘uitstekend beheer’ hoeft die toetsing niet meer. Nieuwe versies komen dan versneld op de lijst. Een mooie erkenning voor de SETU.

Terug naar overzicht