Resultaten gebruikerspeiling 2020

Resultaten gebruikerspeiling 2020

Dragen de huidige SETU-standaarden nog bij aan moeiteloze uitwisseling van gegevens tussen systemen in de flexbranche? Hoe staat het met de kwaliteit van de standaarden? En met de kwaliteitsbeleving bij de (eind)gebruikers? Deze en andere vragen heeft SETU de gebruikers eind 2020 voorgelegd in een breed uitgezette peiling. De belangrijkste conclusies leest u hier.

De peiling is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het gebruik, de toepasbaarheid, toekomstbestendigheid en implementatie van de SETU-standaarden. Alleen met die inzichten kan SETU beoordelen of de standaarden daadwerkelijk bijdragen aan het behalen van de doelen van de SETU: lagere administratieve lasten en innovatie van digitalisering binnen de flexbranche.

De peiling gaf deelnemers ook de mogelijkheid om suggesties te delen om de SETU-standaarden of gerelateerde processen te verbeteren.

Uit de resultaten heeft deSETU meerdere conclusies getrokken. Te beginnen met een bevestiging dat SETU-participanten en -abonnees positief zijn over het gebruik en de implementatie van de SETU-standaarden. Voor deze partijen is de toegevoegde waarde van de SETU-standaarden evident. Maar er is ook ruimte voor verbetering als organisatie en om de adoptie van SETU-standaarden te vergroten. De volgende inzichten kunnen daaraan bijdragen:

1.       De toegevoegde waarde van de SETU-standaarden en -lidmaatschap is onvoldoende bekend in de branche. En helaas geldt hier ‘onbekend maakt onbemind’.

2.       De SETU-standaarden in gebruik laagdrempeliger maken. Hoe laagdrempeliger, hoe eenvoudiger de keuze voor adoptie. Specifiek voor het koppelen met MKB-partijen is integratie in bestaande softwarepakketten gewenst om adoptie van SETU te verbeteren.

3.       De SETU-standaarden en -organisatie toekomstbestendiger maken:

    • Aanbevelingen gericht op aanpassingen om SETU relevant te houden in een aan verandering onderhevig technologische landschap. Tegelijkertijd wordt gesteld dat de toekomstbestendigheid van SETU-berichten die (bijna) alle respondenten geïmplementeerd hebben hoger wordt ingeschat dan berichten die slechts door enkele respondenten geïmplementeerd zijn.
    • Enkele partijen vinden berichtstandaardisatie niet de oplossing voor interoperabiliteit, te meer omdat middleware/integrator oplossingen de complexiteit wegnemen of oplossen. SETU kan mogelijk een andere rol oppakken.
    • Veel klanten vragen (vaker) om afwijkende standaarden in plaats van SETU. Dit hoeft gebruik van SETU niet direct in de weg te staan maar aanvullende ondersteuning hierbij is gewenst.

Conclusies omzetten naar acties

De SETU is blij met de waardevolle input die de gebruikers in deze peiling hebben gegeven. De resultaten zijn in het bestuur besproken en vormen een belangrijke bron voor het SETU-jaarplan 2021. SETU komt in 2021 dan ook met verschillende acties om bovenstaande inzichten te adresseren.

Meer vragen over de resultaten van de gebruikerspeiling? Neem contact met ons op via info@setu.nl.

Terug naar overzicht