Interview Solid

Onze nieuwe standaard voor planningsgegevens vereenvoudigt uitwisseling tussen backoffice software van uitzenders en plansystemen en tussen verschillende plansystemen onderling. Onze leden Solid Online en Tempo-Team als onderdeel van de Randstadgroep zijn al met deze standaard aan de slag!

Gaat jouw organisatie ook profiteren van uniformering en minder benodigd maatwerk?
Wij gingen in gesprek met Bert Kamphuis (IT Architect) en Martine Verhave  (Product Expert) van Solid Online.

Wat levert het gebruik van de standaard op?

Uniformiteit is een groot goed! Bert Kamphuis geeft aan dat Solid en Tempo-Team (onderdeel van de Randstadgroep) geen discussie hebben gehad over gebruik van de standaard. In dit eerste project is gebruik gemaakt van de 1.0 versie. Er wordt gebruik gemaakt van het Planning request bericht en Planning Assignment bericht in dit project.
Het Constraints bericht (beschikbaarheid)  is in dit betreffende project niet van toepassing.

Hoe worden deze berichten nu gebruikt?

Het bericht komt binnen bij de uitzender uit het klantsysteem. Dit wordt binnen een minuut verzonden. Waarna de uitzender de kandidaat inplant en het planningssysteem realtime het bericht terugstuurt naar het klantsysteem. Indien er iets gewijzigd wordt gaat het bericht direct uit. De Solid Online Connector verzorgt de uitwisseling van deze berichten.

In het project heeft men ervaren dat de inhoud van de standaard/het bericht goed voldoet. De doorontwikkeling zo geeft hij aan verwacht hij meer op effectiviteit in het proces en/of het gerichter uitwisselen van data, niet alle data uit het bericht is altijd benodigd.
Bijvoorbeeld iemand van een geplande dienst verwijderen kan nu nog niet middels de uitwisseling met betreffende klantsysteem in dit project. Dit is wel een wens.
Eveneens de wens om kandidaat-gegevens uitgesplitst (voornaam, tussenvoegsel, achternaam opnemen in het bericht.

Hoe zag de implementatie eruit?

Qua ontwikkeling viel de tijdsinvestering mee. Het implementatiestuk viel ook mee dit komt mede omdat het bericht lijkt op alle overige berichten van de SETU.
Het hielp dus wel dat Solid reeds ervaring had met het gebruik van SETU berichten. Wellicht dat de implementatie voor partijen die nog niet eerder gewerkt hebben met de SETU berichten de implementatie meer tijd kost.

Door het bericht worden alle facetten van planning gefaciliteerd, bij de opstart kan dit overweldigend zijn. Bert geeft aan dat er wellicht systemen zijn die minder data vragen in de uitwisseling. In dit project is er gekoppeld met Shifter aan de klant kant en het planningssysteem van de uitzender.

Gezien het feit dat dit een eerste implementatie is geweest van het planningsbericht is de vraag zijn er zaken die nog missen?

Martine geeft aan dat het van belang is om goede procesafspraken te maken.

Zo zijn er veel gesprekken gevoerd met de planners en hiermee handmatige acties vervangen door realtime uitwisseling van het planbericht. Ook is het zaak om vooraf te beoordelen of de systemen klaar zijn voor een dergelijk proces. De link met het proces is essentieel bij de aanvang van het project. Hoe ga je om met wijzigingsberichten bijvoorbeeld, welk systeem is de bron,  hier is het maken van goede procesafspraken vooraf van groot belang zo vertelt Martine.

Dit maakt dat er geen achterhaalde data meer is zoals er in het verleden was middels Export/Import van data. Het bericht zorgt ervoor dat 2 systemen in-sync komen waarmee eigenlijk 2 systemen als 1 systeem ervaren wordt. Er is minder uitval van data en alle handmatige stappen worden nu vervangen door berichtenuitwisseling.
Het werkplezier van de planner stond voorop in dit project en de planner maakt nu de planning in plaats van allerlei Excel-betanden die geëxporteerd moeten worden. De focus van de planner gaat nu uit naar het plannen.