Gebruik nu de standaard voor planningsgegevens

Gebruik nu de standaard voor planningsgegevens

Wilt u eenvoudig planningsgegevens uitwisselen tussen backoffice software van uitzenders en plansystemen evenals tussen verschillende plansystemen onderling? Dat is nu mogelijk! Onlangs lanceerde de SETU samen met haar partners de nieuwe “Standard for Planning and Scheduling”.

Deze standaard biedt een oplossing voor de vele maatwerkkoppelingen die uitzendpartijen nu onderhouden om te communiceren met planningssystemen. Door het ontbreken van een uniforme planningsstandaard wordt bijvoorbeeld gewerkt met:
• portals waar planners moeten inloggen in elkaars systemen;
• handmatige exports via spreadsheets en CSV-bestanden;
• en maatwerkintegraties tussen systemen onderling.
Deze voorbeelden zijn kostbaar, foutgevoelig en tijdrovend, omdat de integraties veelal niet herbruikbaar zijn.

Met de SETU “Standard for Planning & Scheduling” is een gestandaardiseerde set berichtspecificaties ontwikkeld voor iedere stap in het planningsproces. De standaard is gerealiseerd door SETU-partners met een brede vertegenwoordiging van marktpartijen, zoals uitzenders en softwareleveranciers. Het gebruik van de nieuwe standaard maakt integraties herbruikbaar en resulteert daardoor in minder kosten, fouten en benodigde inzet voor het realiseren van (nieuwe) koppelingen met planningspakketten.

De “Standard for Planning and Scheduling” bestaat uit drie berichten:
1. Planning constraints: voor uitwisseling van HR-data en beschikbaarheid van uitzendkrachten
2. Planning request: voor uitwisseling van een planningsaanvraag
3. Planning assignment: voor uitwisseling van een ingevulde planning

Bent u benieuwd geworden naar de processen die de nieuwe standaard ondersteunt of hoe de berichten er inhoudelijk uitzien? Kijk dan naar:
• Berichtspecificaties: https://setu.semantic-treehouse.nl/#/Projects
• Documentatie met procesbeschrijvingen: https://standard.setu.nl/docs/planning/
• Technische artefacten: https://github.com/setu-standards/xml-specifications/tree/main/setu-planning/v1.0

Terug naar overzicht