Consultatie Standaard Planningsgegevens

Consultatie Standaard Planningsgegevens

Afgelopen periode heeft de werkgroep Planningsgegevens hard gewerkt aan de ontwikkeling van de SETU Standard for Planning & Scheduling. Deze standaard maakt het mogelijk om planningsgegevens uit te wisselen tussen backoffice software van uitzenders en plansystemen, en tussen verschillende plansystemen onderling. Hiermee vervult de SETU een nadrukkelijke wens van haar community om een standaard te ontwikkelen voor het uitwisselen van planningsinformatie.

Wij nodigen u graag uit om hier kennis van te nemen en ons te voorzien van reacties op de SETU Standard for Planning & Scheduling v1.0 DRAFT. Deze bevat de volgende berichtspecificaties:

  • Planning constraints: voor uitwisseling van HR-data en beschikbaarheid
  • Planning request: voor uitwisseling van een planningsaanvraag
  • Planning assignment: voor uitwisseling van een ingevulde planning

Via deze link zijn de specificaties te benaderen en is meer informatie te vinden over de openbare consultatie en hoe u uw reacties kunt geven: Planning and Scheduling | SETU

Reacties uit deze openbare consultatie zullen door SETU in behandeling worden genomen, met de werkgroep worden besproken en waar nodig zullen de draft versies aangepast worden alvorens deze de RELEASE status krijgen.

Deze consultatie loopt van 15 mei 2023 tot en met 15 juni 2023.

Als u vragen heeft, kunt u deze sturen naar info@setu.nl.

Terug naar overzicht