Terugblik SETU Connects 27 september 2022

Terugblik SETU Connects 27 september 2022

Met SETU Connects heeft SETU haar netwerk op 27 september voor het eerst in een twee jaar weer live bij elkaar gebracht. Om elkaar en de SETU beter te leren kennen én om met elkaar over de rol van SETU in de toekomst na te denken.

Blik op de toekomst

Het eerste deel van de middag bestond uit twee parallelle sessies. De periodieke werkgroep Trends en Ontwikkelingen werd uitgebreid met een aantal nieuwe gezichten en heeft een effectieve vergadering gehad. Tegelijkertijd heeft een groep relatief nieuwe geïnteresseerden in vogelvlucht kennisgemaakt met de SETU en de voordelen van het lidmaatschap.

In het interactieve tweede deel heeft het bestuur onder leiding van de nieuwe voorzitter Martin Dijkink een blik op de SETU-toekomst gegeven en de deelnemers actief gevraagd om hierin mee te denken. Hoe gaan we als SETU om met globalisering (van uitzenders en hun klanten, maar ook de softwareleveranciers), privacy en de adviezen van de SER en Commissie-Borstlap rondom de arbeidsmarkt? Waar liggen kansen voor nieuwe standaarden en wat is relevant bij de realisatie van die standaarden? Dit leidde tot mooie discussies, met zeer waardevolle en ook nieuwe inzichten waar de SETU mee aan de slag gaat. Het bestuur zal de inzichten meenemen in het schrijven van het jaarplan voor 2023.

Meedenken? Dat kan!

De SETU heeft de ambitie vaker in gesprek te gaan met haar gebruikers – softwareleveranciers, inleners en uitzenders – om op die manier beter op actuele vraagstukken in te kunnen spelen. Dat kunnen nieuwe ideeën voor standaarden zijn, maar ook het onder de aandacht brengen van bestaande SETU-standaarden verdient meer aandacht. Wakkeren deze actiepunten interesse bij u aan en wilt u ook graag bijdragen? Neem dan contact op via info@setu.nl.

Terug naar overzicht