Implementatie in onderneming

Implementeer SETU-standaarden in 6 stappen

U wilt als aanbieder van flexibele arbeidskrachten efficiënter data uitwisselen met uw opdrachtgevers. Omdat dit processen optimaliseert en kosten bespaart. U heeft ervoor gekozen om hiervoor de SETU-standaarden te gaan gebruiken. Hoe zorgt u voor implementatie? In uw eigen organisatie, maar ook in die van uw opdrachtgevers? Stappenplan implementatie SETU-standaarden.

Doorgaans zetten organisaties hiervoor de volgende vaste stappen:

1. Creëer intern draagvlak

Zorg voor afstemming met de betrokken afdelingen in de eigen organisatie. Denk hierbij aan de financiële administratie, backoffice en IT (softwareleverancier).

2. Maak een businesscase

Voor welk(e) proces(sen) wilt u direct en gestandaardiseerd elektronisch gegevens uitwisselen met anderen? Maak een inschatting van de kosten en de baten. Beslis of doorgaan interessant is.

3. Creër extern draagvlak

Ga in gesprek met inleners. Ook een inlener moet namelijk de standaard implementeren om informatie elektronisch, direct van systeem tot systeem, te kunnen uitwisselen.

4. Maak samen een projectplan

Kies een van uw inleners om de eerste koppeling te realiseren. Stel samen een project- en implementatieplan op en stem de aanpak en planning gezamenlijk af.

5. Implementeer

Dan volgt het verder uitvoeren, testen en in gebruik nemen. Stel een coördinator aan en zorg voor doorlopende afstemming tussen u en uw inlener. Betrek en informeer de gebruikers in beide organisaties.

6. Evalueer

Verloopt de uitwisseling van elektronische berichten voor beide partijen naar verwachting? Zijn er aanpassingen nodig? Wat zijn de leerpunten voor een volgend implementatietraject? Bekijk deze zaken in een gezamenlijke evaluatie.

Download het stappenplan als handige pdf.