Languages

SETU Invoice standaard volgt de Nederlandse 'gebruiksinstructie' van de Europese Norm

Geplaatst op 30 May 2018

De Europese Norm voor e-factureren (EN 16931) is in oktober 2017 gepubliceerd. Vanaf april 2019 zijn overheden verplicht om e-facturen te ontvangen en te verwerken die hieraan conform zijn. Bij de SETU waren we er vroeg bij: eind 2016 publiceerden we al de SETU invoice 2.0 standaard, die compliant is aan de Europese Norm. Ook andere branches zijn sinds oktober 2017 begonnen om hun standaarden in lijn te brengen met de Europese Norm.

De verschillende Nederlandse branche- en sectorinitiatieven voor e-facturatie (Logius, Simplerinvoicing, SETU, Ketenstandaard Bouw en Installatie, etc.) zijn eind 2017 bijeen gekomen om er voor te zorgen dat de norm overal in Nederland op dezelfde wijze wordt ingevoerd. Dit heeft geleid tot een gebruiksinstructie voor de basisfactuur conform EN 16931 voor Nederland. Deze bestaat voornamelijk uit gezamenlijk overeengekomen inperkingen op de Europese norm. Bijvoorbeeld, in Nederland wordt een formeel party ID ingeperkt tot een OIN of KVK nummer, terwijl de Europese norm nog veel meer (buitenlandse) mogelijkheden toestaat.

De gebruiksinstructie is uitgebracht door het in april 2018 gelanceerde Standaardisatie Platform eFactureren (STPE). De SETU is één van de leden van het platform. Simplerinvoicing, TNO en NEN bundelen in dit platform hun krachten om gezamenlijk één heldere boodschap naar buiten te brengen over de toepassing van de Europese Norm op de Nederlandse markt. Daarnaast heeft het platform als taak om de implementatie en het gebruik in Nederland te vergroten. Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanwege het maatschappelijk belang.

In de komende weken krijgt de SETU Invoice 2.0 standaard een update naar versie 2.1 om te borgen dat de SETU facturen de Nederlandse afspraken ('gebruiksinstructie') volgen. Participanten en abonnees zijn benaderd voor deze bijeenkomst.