Languages

Over SETU

SETU zorgt voor standaardisatie van elektronisch berichtenverkeer in de branche voor flexibele arbeid

In de branche voor flexibele arbeid is digitalisering niet meer tegen te houden. Probleem is alleen dat niet alle systemen en bestanden met elkaar kunnen communiceren. Om dat probleem op te lossen is er de SETU. SETU biedt afnemers en aanbieders van flexibele arbeid vele voordelen. Het vereenvoudigt het proces van flexibele arbeid én zorgt voor kostenbesparingen. De SETU is not for profit, alle bijdragen worden besteed aan de ontwikkeling, ondersteuning en promotie van de standaarden.

Download de brochure 'Slimmer werken met SETU'.

Ook kunt u gebruik maken van het Stappenplan voor implementeren van de SETU-standaarden.

Wat doet de SETU voor u?
Er is een tijd geweest dat voor iedere handeling binnen de branche voor flexibele arbeid papier moest worden aangerukt. Door de toenemende digitalisering behoort dat vrijwel tot het verleden. Van vacatureaanvraag en urenbriefje tot en met opdrachtbevestiging en facturering: veel informatie tussen afnemers en aanbieders van flexibele arbeid wordt tegenwoordig langs digitale weg uitgewisseld. De verwerking verloopt sneller, de kans op fouten is kleiner en er is aanzienlijk minder administratieve rompslomp. Steeds meer afnemers en aanbieders van flexibele arbeid ontdekken deze voordelen. Daarmee groeit de behoefte aan standaardisatie op het gebied van elektronisch berichtenverkeer. Want het is onwerkbaar als afnemers en aanbieders van flexibele arbeid voor iedere opdracht om de tafel moeten zitten om afspraken te maken over de manier waarop de elektronische informatieuitwisseling plaatsvindt.

De SETU zorgt voor eenheid
Om in standaardisatie te voorzien, hebben grote aanbieders van flexibele arbeid op internationaal niveau afspraken gemaakt met afnemers van flexibele arbeid en kennisinstellingen. Zo is voor de uitzendsector de standaard HR-XML/SIDES ontwikkeld. Afnemers en aanbieders van flexibele arbeid die software gebruiken die op deze standaard is gebaseerd, kunnen moeiteloos informatie met elkaar uitwisselen. Een Nederlandse werkgroep waarin ABU-leden zitting hadden, heeft deze standaard vertaald naar de Nederlandse situatie. Op basis van deze versie zijn er in Nederland al verschillende software-programma’s op de markt gekomen. Om ervoor te zorgen dat deze standaard goed wordt beheerd en steeds up-to-date blijft, heeft de ABU de SETU opgericht.

Als afnemer of aanbieder van flexibele arbeid kunt u participant worden van de SETU. Daarmee profiteert u van een aantal voordelen:

• Kostenbesparing
Uiteindelijk vereenvoudigt de SETU het totale proces van flexibele arbeid en zorgt het ervoor dat de kosten sterk worden gereduceerd. Door actief mee te doen in deze ontwikkelingen kunt u een voorsprong op de concurrentie nemen, efficiënter met uw klanten communiceren, sneller gegevens verwerken en administratieve rompslomp verminderen.

• Support
Via een helpdesk biedt de SETU u deskundige en professionele ondersteuning als u op basis van de SETU-standaarden wilt gaan werken. De SETU zorgt tevens voor heldere documentatie en informatievoorziening.

• Ontwikkeling en beheer
De SETU ontwikkelt en beheert de standaarden waarin de Nederlandse wensen en eisen zijn opgenomen. Daarnaast bevatten de standaarden richtlijnen voor de implementatie. Op dit moment zijn er SETU-standaardberichten voor het gehele aanvraag- en inleenproces beschikbaar. Van aanvraag en kandidaatgegevens tot en met plaatsing, urenbriefje en factuur kunnen door middel van SETU-standaarden digitaal worden uitgewisseld. Als participant profiteert u mee met deze ontwikkelingen en kunt u uw voordeel doen met deze nieuwe producten.

• Invloed
Om ervoor te zorgen dat nieuwe berichtenstandaarden zo goed mogelijk aansluiten bij uw wensen, betrekt de SETU u als afnemer of aanbieder van flexibele arbeid graag bij het ontwikkelproces. U wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen van werkgroepen. Ook kunt u zelf deelnemen in deze werkgroepen.

• Inzicht in relevante ontwikkelingen
Ook in veel andere sectoren zijn initiatieven op het gebied van elektronische informatieuitwisseling. Voor u als afnemer of aanbieder van flexibele arbeid is het belangrijk om te weten welke ontwikkelingen zich voordoen. Door deel te nemen in werkgroepen legt u contact met vertegenwoordigers van andere bedrijven. Zo blijft u op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van elektronische standaardisatie.

Open standaardisatieproces
SETU hanteert een open standaardisatieproces waarin alle belanghebbenden hun input kunnen leveren en deze input meegenomen wordt in de (door-)ontwikkeling van de standaarden. De SETU standaarden zijn vrij beschikbaar en kunnen na gratis registratie op de website gedownload worden. Partijen die actief deel willen nemen aan het standaardisatieproces dienen participant of abonnee te worden van de SETU.

In de SETU werkwijze is vastgelegd wat de werkwijze van SETU is en hoe de verantwoordelijkheden binnen SETU zijn belegd. Het SETU werkwijze document is te vinden onder het menu-item 'Downloads'. Binnen de SETU neemt het SETU bestuur besluiten over de standaarden en het proces om tot de standaarden te komen. Mocht u het niet eens zijn met een besluit van het SETU bestuur over de standaarden of over het proces om tot standaarden te komen dan is het mogelijk bezwaar aan te tekenen. De te volgen bezwaarprocedure is door SETU vastgelegd.

Participant worden?
Als afnemer of aanbieder van flexibele arbeid mag u de ontwikkelingen van digitalisering niet mislopen. Word daarom vandaag nog deelnemer.
Iedere uitzendonderneming kan participant worden van de SETU om gebruik te maken van haar diensten.